Εμπορικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου