Εμπορικός Διευθυντής

Συνδυάζει μοναδικά πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία τόσο από τον χώρο των τεχνολογιών CNC όσο και από τον χώρο του στρατηγικού μάρκετινγκ, της εμπορικής λειτουργίας και των χρηματοοικονομικών.

Έχει εργασθεί για τρία 3 χρόνια ως Υπεύθυνος Πωλήσεων και για 8 χρόνια ως Οικονομικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Λογιστηρίων σε διάφορες επώνυμες εμπορικές εταιρίες.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Φορολογικό Δίκαιο από το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2003 ίδρυσε την εταιρία CNC Solutions και έκτοτε, έχει περαιτέρω εμπλουτίσει την εμπειρία του στον τομέα της στρατηγικής ανάπτυξης και εμπορικής λειτουργίας ενός σύγχρονου μηχανουργείου με διεθνείς προδιαγραφές αλλά και ειδικότερα, στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εφαρμογή λογισμικού εμπορικών και οικονομικών εφαρμογών και λογισμικού CAD/CAM.