Κέντρο Κατεργασίας CNC 5 αξόνων και Κέντρο Τόρνευσης CNC 4 αξόνων, είναι οι νέες μας επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την ποιοτική αναβάθμιση των τελικών προϊόντων και την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής.

Κέντρο Kατεργασίας CNC 5 αξόνων HAAS UMC-750SS

HAAS 5-AXIS UMC750SS RO HERO

Παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των υφιστάμενων και νέων πελατών της και την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής, η CNC Solutions προέβη στην αγορά και εγκατάσταση ενός Κέντρου Κατεργασίας CNC υψηλής τεχνολογίας, 5 αξόνων HAAS UMC-750SS.

Το Κέντρο Κατεργασίας HAAS UMC-750SS με τη δυνατότητα πεντάπλευρης ή ταυτόχρονης κοπής σε 5 άξονες προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας πολύπλοκων γεωμετριών και την μέγιστη ακρίβεια στα εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας, ελαχιστοποιώντας τις απαιτούμενες φάσεις κατεργασίας, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της επίτευξης των διαστατικών ανοχών αλλά και τη μείωση του κόστους για τον πελάτη.

Κέντρο Τόρνευσης CNC 4 αξόνων Quicktech i-42 ECO

Quicktech I 42 ECO 600px

Σημαντική προσθήκη στον εξοπλισμό μας αποτελεί η αγορά του Κέντρου Τόρνευσης 4 αξόνων Quicktech i-42 ECO, καθώς καλύπτει την αυξανόμενη ανάγκη των πελατών μας για εξαρτήματα μικρών διαμέτρων από Ø3-Ø42mm που απαιτούν παράλληλα και κατεργασίες φρεζαρίσματος.

Το Κέντρο Τόρνευσης 4 αξόνων Quicktech i-42 ECO διαθέτει τροφοδότη με αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μπαρών, απογειώνοντας την παραγωγικότητα και συμβάλλοντας έτσι στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, η δυνατότητα εκτέλεσης και πολύπλοκων κατεργασιών φρεζαρίσματος στην ίδια φάση κατεργασίας το καθιστά ιδανικό για την επεξεργασία πολύπλοκων εξαρτημάτων.