ψυχαγωγικό λογισμικό εκπαίδευσης cnc

H CNC Solutions πρωτοπορεί και πάλι στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανουργικών κατεργασιών CNC, με τη συμμετοχή της στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εργαλειομηχανών – G4M».

Σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση νέων μορφών εκπαίδευσης στις μηχανουργικές κατεργασίες με ψηφιακή καθοδήγηση (Computer Aided Manufacturing, CAM). Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα ψυχαγωγικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (serious game), μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι Μηχανικοί θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC).

Για την υλοποίηση του έργου, η εταιρία μας θα συνεργασθεί με το Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της υπηρεσίας διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η CNC Solutions είναι από το 2014, η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες παγκοσμίως με ιδιόκτητο Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης CNC. Με τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο, η CNC Solutions συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση στον κλάδο των μηχανουργικών κατεργασιών CNC και την ανάπτυξη και καλλιέργεια της σχετικής κουλτούρας στους νέους της χώρας μας.