λογισμικό cam cad

Το λογισμικό CAM που χρησιμοποιεί ένα μηχανουργείο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό αξιοποίησης των εργαλειομηχανών του και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα του μηχανουργείου. Επηρεάζει άμεσα τους χρόνους και την ποιότητα των κατεργασιών, ενώ μπορεί να δώσει λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατεργασίας.

Το μηχανουργείο "Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε." ήθελε να κατασκευάσει ένα καλούπι για βατραχοπέδιλα. Έχοντας επίγνωση των αδυναμιών του CAM που χρησιμοποιούσε, μας προσέγγισε αναζητώντας λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Το καλούπι για βατραχοπέδιλα είναι μια απαιτητική κατεργασία, καθώς το γεωμετρικό μοντέλο του (CAD file) συνήθως αποτελείται από πολλαπλές επιφάνειες διαφορετικού γεωμετρικού προσανατολισμού, επιφάνειες ελευθέρας μορφής και δύσκολες κοιλότητες, τις οποίες δεν μπορούσε να προσεγγίσει το υφιστάμενο CAM του μηχανουργείου.

Χρησιμοποιήθηκε ένα τριαξονικό κέντρο κατεργασίας που τεχνικά είχε τις δυνατότητες να εκτελέσει επιτυχώς μια τέτοια κατεργασία. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, έπρεπε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της στο 100% και το υφιστάμενο CAM δεν βοηθούσε.

Ήταν αδύνατο να σχεδιαστούν στρατηγικές κατεργασίες και διαδρομές κοπής με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, τα επιμέρους προβλήματα που ήταν τα εξής:

Πρόβλημα 1: Δεν υπήρχε ενιαία στρατηγική κοπής

Με το υφιστάμενο CAM, δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί μια ενιαία στρατηγική κοπής. Η προσέγγιση γινόταν με δημιουργία πολλαπλών στρατηγικών που έπρεπε να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό δημιουργούσε διαδρομές κοπής με πολλαπλά σημεία εισόδου – εξόδου κατά την προσέγγιση του εκάστοτε κοπτικού εργαλείου προς το κατεργαζόμενο τεμάχιο, κάτι το οποίο γινόταν αντιληπτό στην ποιότητα επιφανείας του τελικού προϊόντος.

Πρόβλημα 2: Μικρή γκάμα στρατηγικών κατεργασίας

Η γκάμα των διαθέσιμων στο λογισμικό CAM στρατηγικών κατεργασίας, ήταν πολύ φτωχή. Ο απαιτούμενος μηχανουργικός προγραμματισμός δεν μπορούσε να υλοποιηθεί κάνοντας χρήση των διαθέσιμων μηχανουργικών στρατηγικών, καθώς καμία εξ’ αυτών δεν ήταν κατάλληλη για τη συγκεκριμένη κατεργασία.

Πρόβλημα 3: Έλλειψη άμεσης διασύνδεσης μεταξύ CAD & CAM

Η έλλειψη άμεσης διασύνδεσης μεταξύ του υφιστάμενου συστήματος CAΜ και του σχεδιαστικού συστήματος CAD, οδηγούσε σε καθυστερήσεις κατά τον προγραμματισμό των μηχανουργικών κατεργασιών.

Το πρόβλημα αυτό γινόταν πιο έντονο σε περιπτώσεις που έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις στην τελική γεωμετρία κατά την διάρκεια του προγραμματισμού.

Η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του hyperMILL με το σχεδιαστικό σύστημα που χρησιμοποιεί η "Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε.", έδωσε τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να δουλεύει το hyperMILL μέσα από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον.

Έτσι, μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος κατάρτισης και εξαλείφθηκαν τα σφάλματα του χειριστή.

Η πλήρης ενσωμάτωση των λογισμικών CAM στο εκάστοτε σύστημα CAD είναι ιδανική για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων παραγωγής, από το σχεδιασμό μέχρι και την τελική κατασκευή ενός προϊόντος.

Πώς το hyperMILL έδωσε τις αναγκαίες λύσεις

Το hyperMILL είναι ένα προηγμένο λογισμικό CAM που ενσωματώνει μια σειρά καινοτομιών και δυνατοτήτων, που δίνουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα των μηχανουργείων και επιτυγχάνουν εξαιρετικά βελτιωμένες αποδόσεις στον προγραμματισμό και τις διαδικασίες κοπής και κατεργασιών CNC.

Καθώς χρησιμοποιούμε καθημερινά το hyperMILL και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυνατότητές του, δεν ήταν δύσκολο για εμάς να βρούμε τις λύσεις στα προαναφερόμενα προβλήματα του μηχανουργείου "Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε.".

Φυσικά, προτείναμε την αγορά και εγκατάσταση του hyperMILL στο εν λόγω μηχανουργείο.

Το hyperMILL διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα στρατηγικών κατεργασίας. Έτσι, το μηχανουργείο "Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε." βρήκε και επέλεξε τη στρατηγική εκείνη που ήταν πιο κοντά και προσαρμόζεται εύκολα, ακόμα και στις δύσκολες γεωμετρικές επιφάνειες του καλουπιού για βατραχοπέδιλα.

Η στρατηγική αυτή – όπως και όλες οι εγκατεστημένες στρατηγικές του hyperMILL – έχουν ενιαία και ομαλή διαδρομή κοπής (tool path) με ελάχιστες ή καθόλου επαναπροσεγγίσεις. Έτσι, εξαλείφθηκαν τα σημεία εισόδου και εξόδου και τα ανεπιθύμητα ‘σημάδια’ στο τελικό προϊόν.

Ειδικότερα πλέον η νέα λειτουργία "High Precision Surface Mode" μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει απαίτηση για περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα της επιφάνειας κατά την τελική επεξεργασία. Καθώς πλέον οι κοπτικές διαδρομές του εργαλείου υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές επιμέρους μαθηματικές επιφάνειες και όχι υποδομώντας τις μαθηματικές επιφάνειες σε απλούστερες γεωμετρικές μορφές (faceted calculation model) που προσεγγίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια.

Το hyperMILL είναι πολύ εύκολο στη χρήση του (user-friendly) με σύγχρονο User Interface που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη. Συνεπώς, οι εργασίες γίνονται πλέον με μεγάλη ακρίβεια και ευκολία, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στον προγραμματισμό.

Επιπλέον, με τον post-processor του hyperMILL, τα εξαγόμενα προγράμματα αριθμητικού ελέγχου γίνονται πλήρως κατανοητά και εναρμονίζονται με την υφιστάμενη εργαλειομηχανή του μηχανουργείου, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία των εξαγόμενων αρχείων.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το εν λόγω μηχανουργείο έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις στις κατεργασίες που αναλαμβάνει.

Καταγράψαμε και μελετήσαμε όλες τις απαιτήσεις του και βάσει αυτών, προβήκαμε σε επιπλέον εξατομικεύσεις του post-processor, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές. Οι επιπλέον εξατομικεύσεις αφορούσαν το layout, τον τρόπο εμφάνισης δεδομένων και αποτελεσμάτων, όπως έξτρα πληροφορίες (ενδεικτικά, λίστα εργαλείων, συνολικός χρόνος κατεργασίας, θέση αποθήκευσης του φυσικού αρχείου, τρόπος positioning της μηχανής και άλλα).

Λίγα λόγια για την “Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε.”:

Η εταιρεία “Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε." είναι πιστοποιημένη από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης με το ISO 9001:2015, εξασφαλίζοντας, έτσι, την ποιότητα των προϊόντων της. Αγρυπνά και φροντίζει να κάνει τον εξοπλισμό της κάθε μέρα και πλουσιότερο ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απαιτητικές κατεργασίες που αναλαμβάνει. Μία τέτοια επιλογή αναβάθμισης του τρόπου εργασίας ήταν και η εξ ολοκλήρου πλέον χρήση του hyperMILL.

Αν θέλετε κι εσείς να εξετάσετε πώς το hyperMILL μπορεί να σας βοηθήσει εξατομικευμένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την CNC Solutions στο 210 5750066.