έρευνα και ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και ακολουθώντας τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις, ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τη FEAC Engineering, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με τις σύγχρονες τεχνολογίες της υπολογιστικής προσομοίωσης.

Σε μία εποχή που η ταχύτητα στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, η νέα στρατηγική συνεργασία με τις υπηρεσίες υπολογιστικής προσομοίωσης, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αναπτύσσουν νέα βελτιστοποιημένα προϊόντα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, το ρίσκο ανάπτυξης ή βελτιστοποίησης ενός προϊόντος καθώς και το κόστος ελαχιστοποιείται, αφού αξιολογείται με μεγάλη ακρίβεια η πραγματική συμπεριφορά του φυσικού προϊόντος, πριν την παραγωγή του πρωτοτύπου ή την επένδυση σε εξοπλισμό παραγωγής.

Με τη νέα στρατηγική συνεργασία, η CNC Solutions παρέχει πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης, από τη μελέτη και τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή του πρωτοτύπου με σύγχρονες εργαλειομηχανές CNC, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιστοποιούν ή να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Η FEAC Engineering είναι μια καινοτόμος εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα της υπολογιστικής προσομοίωσης. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής μηχανικής, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών και εργαλείων. Έχει αναπτύξει το μοναδικό λογισμικό PITHIA, βασισμένο στη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων (Boundary Element Method), το οποίο έχει εγκριθεί από το CERN και παρέχει γρήγορες αναλύσεις  και ακριβή αποτελέσματα σε μηχανικά προβλήματα που άπτονται θεμάτων,  όπως αυτά της καθοδικής προστασίας (Cathodic Protection, Corrosion), υποθαλάσσιου θορύβου (underwater acoustics), ταλαντώσεων κ.α. Παράλληλα, είναι επίσημος συνεργάτης και αντιπρόσωπος των λογισμικών εργαλείων  CAE (Computer Aided Engineering) της SIEMENS Digital Industries Softwares, στις αγορές της Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου.