Στα πλαίσια της συνεχούς παροχής σταθερά υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών, η CNC Solutions πρωτοπορεί στην αγορά, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα online παρακολούθησης της εξέλιξης των παραγγελιών τους, των λογιστικών υπολοίπων καθώς και των ανοικτών παραγγελιών τους.

Η πρόσβαση στο online σύστημα παρακολούθησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας www.cncsolutions.gr.

 

Σχετικό demo του online εργαλείου μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας τα ακόλουθα username & password στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας μας:

Username: demo
Password: demo

Σκοπός του online εργαλείου είναι η βελτίωση της απόδοσης των συνεργασιών μας, η εξάλειψη δυσλειτουργιών και η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Παραμένουμε πιστοί στην αρχική μας δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βελτιώνουν το επίπεδο των συναλλαγών τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους προμηθευτές μας.